Welkom

Welkom op de website van Alumnivereniging ITEM! ITEM staat voor "Ingenieurs Techniek en Maatschappij", verwijzend naar de alumni van de opleiding, zoals deze heette ten tijde van de oprichting van de vereniging.

Over ons

Als alumnivereniging van de studie Techniek en Maatschappij (TeMa), tegenwoordig "Technische Innovatiewetenschappen" (TIW), bouwt ITEM aan een alumninetwerk, voor onderling contact, zowel op het professionele als op het sociale vlak. ITEM organiseert en faciliteert activiteiten, zoals lezingen, excursies, reünies, borrels en feesten. Zij biedt haar leden een (professioneel) netwerk van oud-studiegenoten en informeert over ontwikkelingen binnen de universiteit, faculteit en het vakgebied van TIW. Daarnaast onderhoudt ze nauwe contacten met het alumniplatform van de TU/e, de faculteit IE&IS en studievereniging Intermate.

Afgestudeerd?

Dan kun je je aanmelden om lid te worden via item.bestuur@gmail.com.

Actuele informatie

Vind je op onze LinkedIn.

Voor leden op onze Facebook.